Laurens Ivens: bouwen is voor ons de grootste opgave

Hij is sinds juni wethouder Bouwen en Wonen in Amsterdam. "En dat ben ik niet voor niets", zegt Laurens Ivens (SP) in het nieuwe NVMagazine. "Mijn ambitie voor de komende jaren is dat we in Amsterdam weer gaan bouwen. 5000 woningen per jaar. Bouwen aan een prettig woonklimaat, maar ook een betaalbaar woonklimaat. Grond bouwrijp maken en opleveren. En investeerders verleiden hoe mooi deze stad is en tonen hoeveel kansen Amsterdam biedt. Ik zou zeggen: 'Makelaars, maak uw borst maar nat'."

Laurens Ivens: bouwen is voor ons de grootste opgave

Schetst u eens een beeld van de Amsterdamse woningmarkt.
Ivens: "We hebben in Amsterdam te maken met een enorme schaarste aan woningen. Amsterdam heeft een tekort aan alle soorten woningen, dat beperkt zich niet tot één bepaald segment. In het middensegment tussen 700 en 1000 euro is er veel te weinig aanbod. En in de sociale huursector doet zich die schaarste ook voor: een wachttijd van acht jaar is geen uitzondering."

Stijgende woonvraag

Zowel de koop- als huursector kampt met een te grote vraag en te weinig aanbod, zegt Ivens. "Dat beeld wordt de komende jaren verder versterkt. De vraag neemt flink toe, er komen jaarlijks zo'n 10.000 mensen extra naar Amsterdam. We hebben nu 810.000 inwoners, over vier jaar zal dat aantal liggen op 850.000."
Dat heeft consequenties voor iedereen, zegt de wethouder. "Zoals voor ouderen die langer zelfstandig blijven wonen. Ook dat leidt tot een stijgende woonvraag. Er is nu een discussie over de taakstelling die Amsterdam heeft over het aantal verblijfsgerechtigden die gehuisvest moeten worden. Maar je ziet ook dat Amsterdam als economische motor veel nieuwe mensen aantrekt. Die moeten ergens betaalbaar kunnen wonen."

Wat doet Amsterdam aan die schaarste op de woningmarkt?
Ivens: "Meer bouwen. Daar ligt de oplossing. Als gemeente streven we naar een veel groter aanbod van woningen in alle segmenten. Dat stimuleren we. Als je ziet wat er in Amsterdam de afgelopen jaren is bijgebouwd, dan is dat niet heel indrukwekkend. We moeten nu echt aan de slag en partijen stimuleren om hier te gaan bouwen. Gelukkig zien we dat investeerders meer bereidheid hebben om te investeren in woningbouw. Vooral institutionele beleggers en grotere marktpartijen tonen die belangstelling. Als gemeente zeggen wij: investeren in woningbouw in Amsterdam is een verstandige en waardevaste investering. Met die boodschap proberen wij investeerders te verleiden om woningen te gaan bouwen. We beschikken nog over voldoende bouwgronden die we bouwrijp kunnen maken."

Onzekerheden

Ivens: "Het aantal verhuisbewegingen is nog bedroevend laag in Amsterdam. Er zijn nog te veel onzekerheden voor mensen om te verhuizen. Mensen blijven daardoor zitten waar ze zitten. Vorig jaar zijn er 5.500 sociale huurwoningen vrijgekomen en opnieuw verhuurd. Op een totaal van 230.000 sociale huurwoningen in Amsterdam is dat natuurlijk niet veel."
Er moet dus meer worden gebouwd, benadrukt de wethouder nog maar eens. "Zowel duurdere koopwoningen als sociale huurwoningen. Want de ene woning kan weer ruimte creëren voor een andere woning. Met andere woorden: komt er een duurdere koopwoning bij, dan komt een duurdere huurwoning daarvoor vrij. Daardoor krijg je meer doorstroming en neemt de verhuisbeweging toe."

Amsterdam stimuleert zelfbouw in de stad. Is daar veel belangstelling voor?
"Traditioneel waren het altijd de corporaties die bouwden. Die bouwen weliswaar nog steeds, maar veel minder. Nieuwe sectoren zijn in opkomst. Transformatie wordt populairder, kantoorpanden die omgebouwd worden tot woningen. Dat zie je enorm toenemen.
Het andere segment is zelfbouw. Dat neemt flink toe. De afgelopen jaren is ongeveer een derde van de woningen dat is gebouwd gerealiseerd door zelfbouw. Dat is bijzonder veel. De zelfbouw heeft zich ook in tijden van crisis gewoon doorgezet. We organiseren in Amsterdam jaarlijks een zelfbouwmarkt waar we bouwkavels aanbieden. Daar is heel veel vraag naar. Met zelfbouw ben je minder afhankelijk van grote partijen. Mensen bouwen een huis zoals zij dat willen. En creëren zo ook hun eigen leefomgeving. Ik vind dat de overheid zich moet opstellen als een flexibele partij, zodat mensen hun 'droomwoning' zelf kunnen vormgeven."

Ivens is blij dat de woningmarkt weer voorzichtig aantrekt. "Dat is fijn voor mensen die hun woning willen verkopen. Het is fijn voor partijen die woningen willen gaan bouwen. Dat vraagprijzen her en der worden overboden zegt mij niet zo veel. Dit soort signalen doen de markt goed. Van overspannenheid in prijsontwikkeling is volgens mij nog geen sprake, al wordt in sommige media dat beeld wel geschetst."

Hoofdpijn
Maar er zijn ook hoofdpijndossiers, zegt hij. "De hoofdpijn zit hem met name in de rol van woningcorporaties. De corporatiesector wordt steeds kleiner en dat betekent een steeds kleiner aanbod van corporatiewoningen. De belangrijkste zorg is dat zij nu vooral bezig zijn om hun eigen financiën op orde te krijgen. Terwijl wij juist nú zitten te springen om partijen die in het middensegment willen bouwen. Corporaties mogen dat straks niet meer. De vraag is dan: wie gaat die woning bouwen van 800 euro per maand? We zullen samen met marktpartijen onze stinkende best moeten gaan doen om dat gat tussen de 700 en 1000 euro per maand te dichten. Of dat nu een koop- of huurwoning is, maakt mij niet uit. Maar dat gat moet gedicht worden."

Bron: www.nvm.nl 

Waar kunt u ons vinden?

Terheijdenstraat 3
4811 AW Breda
+31(0)76 520 44 67